Spurfix® onderzoek

SPURFIX blancoHarold van der Meer is gecertificeerd Spurfix-deskundige en als zodanig ingeschreven in het deskundigenregister.

Spurfix® is een forensische kleeffolie waarmee microscopische sporen kunnen worden afgenomen. Aan de hand van deze sporen kan in veel gevallen worden vastgesteld of de geclaimde schade al dan niet is ontstaan op de gestelde wijze. MEER Onderzoek heeft meer jarige ervaring in de analyse van deze sporen en volgt de ontwikkelingen op de voet. Jaarlijks worden meerdere botsproeven uitgevoerd om de kennis up to date te houden. Meerdere verzekeraars gebruiken deze methode inmiddels en laten de folies door MEER Onderzoek analyseren. Voor het juiste gebruik en het opsturen van de Spurfix-folies zijn formulieren gemaakt. U kunt die downloaden op deze pagina. De Spurfix-folies zijn bij de producent Coloprint te bestellen.

Het gebruik van Spurfix®  is te adviseren bij schades die worden ingediend bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Aan de hand van de afgenomen monsters kan veelal bepaald worden of de geclaimde schade daadwerkelijk door een ander motorrijtuig is veroorzaakt of door bijvoorbeeld een eenzijdige aanrijding met een muur, een boom. Verder kan gedacht worden aan onderzoek naar aanrijdingsschades waarbij een der partijen stelt niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding. Een vergelijkingsonderzoek van de sporen aan de beide voertuigen geeft vaak duidelijkheid. Door op deze wijze te werken wordt een kostbaar en langdurig ‘welles nietes’ verhaal in de kiem gesmoord.

Spurfix website

Na het afnemen van de folie kunnen met een stereomicroscoop de sporen worden beoordeeld. Indien de aangetroffen sporen overeenkomen met de opgegeven toedracht, volgt een korte rapportage. Bij een afwijkend sporenbeeld kan na overleg met de opdrachtgever een nader onderzoek worden ingesteld. In samenwerking met Ing. J. Lehmkuhl uit Goch (D), de ontwikkelaar van deze onderzoeksmethode, kan met een elektronenmicroscoop (EDX/RAMAN) de samenstelling van de sporen worden vastgesteld. Dit geeft in veel gevallen uitsluitsel over de herkomst van de sporen en daarmee duidelijkheid over de schadeclaim. Meer informatie over Spurfix® treft u hier aan.

De Spurfix-onderzoeken worden opgedeeld in twee types:

– eerstelijns onderzoek waarbij alleen de folies op sporen worden onderzocht waar de opdrachtgever naar vraagt. Hiervoor staat een vast tarief;

– totaal onderzoek waarbij naast de analyse van de sporen op de folies ook wordt gekeken naar plausibiliteit en compatibiliteit van de schade en desgewenst of de aanrijding waarneembaar was. Dit wordt op urenbasis doorberekend.

MEER Onderzoek kan voor de expertise- en onderzoeksbureaus een seminar verzorgen over het gebruik van Spurfix®. Door deze training wordt inzichtelijk gemaakt hoe op correcte wijze de folie gebruikt dient te worden en vervolgens bewaard. Daarnaast zullen ook voorbeelden getoond worden met een PowerPoint presentatie waardoor inzichtelijk wordt dat een schadebeeld niet altijd het ware verhaal zal vertellen. De slogan van MEER Onderzoek is in dit soort gevallen: niets is wat het lijkt.