Nieuwe formulieren geplaatst

In verband met de vele aanvragen voor Spurfix-onderzoeken voor MEER Onderzoek zijn de instructie- en aanvraagformulieren aangepast. Ook heeft MEER Onderzoek een antwoordnummer aangevraagd die vanaf 1 maart 2017 actief zal zijn. De te onderzoeken Spurfix-folies kunnen dan zonder porto verzonden worden. Het nieuwe adres voor het toezenden van Spurfix-folies is: Antwoordnummer 1726, 3900VC Veenendaal.

Versicherungsbetrug

P1030689MEER Onderzoek heeft op 16 en 17 februari 2017 deelgenomen aan het seminar Versicherungsbetrug in de Historische Stadhalle in Wuppertal (D). Bij dit internationale seminar werden de diverse aspecten belicht van het detecteren en vaststellen/bewijzen van verzekeringsfraude. Ook Spurfix kwam daarbij uitvoerig aan bod. Spurfix is in veel rechtszaken inmiddels als bewijsmiddel toegelaten.

Het seminar werd bezocht door (zelfstandige) schade-experts, schadeonderzoekers, advocaten, rechters en fraudecoordinatoren van verzekeraars. De sprekers kwamen onder meer uit Duitsland, Zwitserland en Polen.

Seminar NIVRE januari 2017

blauw-paal-met-blauw-mbMEER Onderzoek geeft op 17 en 26 januari 2017 een lezing over het toepassen van Spurfix-folies voor de schade-experts van de branche Motorrijtuigen. Hierbij zullen tal van praktijkvoorbeelden worden getoond waarbij het microscopischonderzoek op de Spurfix-folies heeft geleid tot een zekere uitkomst over de oorzaak van de geclaimde schade. Voorts zal worden ingegaan op de werkwijze hoe de Spurfix-folies dienen te worden toegepast en wat de vervolgstappen zijn. Deze twee avonden zal Joos Spätjens van P-CVD ook een lezing geven over het uitlezen en de analyse van voertuigdata.

Hier is de uitnodiging NIVRE aan te treffen.

Artikel over de Spurfix-methode

deel-artikel-vku-10-2016In het toonaangevende vakblad Verkehrsunfall und Fahrzeugtechniek (VKU) van oktober 2016 is een uitvoerig artikel gepubliceerd over het gebruik en nut van de forensische kleeffolie Spurfix. Inmiddels wordt deze kleeffolie in veel Bundersländer door de politie in Duitsland gebruikt en hebben meerdere grotere verzekeraars als bijvoorbeeld Allianz en Axa inmiddels deze onderzoeksmethode omarmt.

Informatie over dit type onderzoek is op te vragen bij MEER Onderzoek.

REM-onderzoek

img_7995-wsMEER Onderzoek is vandaag op studiebezoek geweest bij Ing. Büro Lehkuhl in Goch (D) om tekst en uitleg te krijgen over het REM-onderzoek met een elektronenmicroscoop. Dit REM-onderzoek is een aanvulling op het Spurfix-onderzoek als men de chemische samenstelling van de partikels wil weten waarvan men denkt dat die tot de oplossing van de casus kunnen leiden. Denk hierbij aan het vaststellen van zinkoxide bij een vermoedelijk contact met een vangrail of calcium bij een contact met een muur. Door deze studiedag is meer inzicht verkregen over de inzetbaarheid en het nut van een dergelijk aanvullend onderzoek.

rem-2

 

Autonoom rijden

MEER Onderzoek is aanwezig geweest bij het door de EVU-NL georganiseerde seminar over autonoom rijden. Hierin werd de huidge stand van zaken van de ‘zelfrijdende auto’ bekeken en werd ingegaan om de toekomstige ontwikkeling op dit gebied. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan de technische ontwikkelingen, maar ook aan vraagstukken als wetgeving, verzekering, aansprakelijkheid etc.

Dit autonoom rijden zal ook zijn weerslag hebben op de schadeherstelbranche en de verkoop van onderdelen in die branche. Zo vertelde de heer Bleumer van Volvo Cars Nederland dat sinds de invoering van diverse veiligheidssystemen als dodehoekmelders en parkeersensoren, de verkoop van onderdelen ten behoeve van schadeherstel met 25% was afgenomen.

Door de ontwikkeling van autonoom rijden, zal de gehele ‘schadeketen’ derhalve beïnvloed worden. Een ontwikkeling die MEER Onderzoek zal blijven volgen.

Voortgezette Spurfix-opleiding

MEER Onderzoek heeft onder de bezielende leiding van Ing. J. Lehmkuhl van Ing. Büro Lehmkuhl uit Goch (D) op 11 en 12 mei 2016 een voortgezette opleiding voor Spurfix-onderzoek verzorgd. De cursisten waren 14 politieagenten uit diverse Duitse deelstaten die dagelijks met Spurfix-folies microscopisch sporenonderzoek verrichten. Doel was onder meer het herkennen van de sporenbeelden die optreden bij diverse soorten aanrijdingen en andersoortige beschadigingen.
DSC05827Zo kwamen de ‘normale’ auto-auto aanrijdingen aan bod, maar ook schade door winkelwagentjes, kruiwagens, palen, muren etc. Na het verrichten van de proeven, werden de Spurfix-folies geanalyseerd.

D1605-00376

 

 

Sleutelonderzoek

MEER Onderzoek heeft de afgelopen periode in eigen beheer veel microscopisch sleutelonderzoek gedaan. Doel van dat onderzoek was het vastleggen van gebruikssporen aan sleutels die behoren bij ART-goedgekeurde bromfiets- en motorsloten. Denk daarbij aan ketting-, beugel- en schijfremsloten. Door het testen van diverse type sloten zijn veel sporen aan sleutels nauwkeurig onderzocht en fotografisch vastgelegd. Voorts is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kopieersporen op sleutels, zoals die achterblijven bij het aftasten van de sleutel door een sleutelkopieerapparaat.

MEER Onderzoek kan dankzij de opgedane ervaringen een rapportage maken voor de opdrachtgevers over de aanwezigheid of afwezigheid van gebruiks- en/of kopieersporen.

proef1proef2

 

 

Schach den Betrug

MEER Onderzoek woonde op 12 en 13 februari een seminar bij in het Duitse Münster met de titel “Schach den Betrug”. Naast veel technische ongevalsanalisten, waren ook van diverse verzekeraars schadebehandelaars en juristen aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was onder meer om door het toepassen van technisch onderzoek naar een (mogelijke) in scene gezette aanrijding, de kans op succes voor het bewijs van verzekeringsbedrog te vergroten.

Zoals in de eigen praktijk van MEER Onderzoek al was opgevallen, is het noodzakelijk om naast een technische analyse, ook goede (lees gedetailleerde) verklaringen van de betrokkenen op te nemen over de toedracht en de omstandigheden van de geclaimde aanrijding. Juist op basis van die verklaringen kan een technische analist schieten, om de gefingeerde schade te tackelen.

Verder werd duidelijk dat ook nieuwe auto’s steeds vaker worden gebruikt bij verzekeringsbedrog. Opvallend waren verder meerdere voorbeelden waarbij het (georganiseerde) criminelen nog steeds lukt om een zwaar beschadigde auto in meerdere landen te incasseren. Zo werd een zeer zwaar beschadigde Ferrari in acht landen geclaimd en uitgekeerd. Een roep om meer internationale samenwerking werd daarom door velen gedaan.

Tot slot dienen niet alleen schades met een geringe geweldsinwerking (maar met een grote financiële schade) nader onderzocht te worden. Ook schades met een grotere geweldsinwerking, waarbij de kans op letsel bij de inzittenden aanwezig is, dienen goed tegen het licht te worden gehouden. Ook bij de in scene gezette aanrijdingen gaat immers weleens iets fout…

IMG_9682 uitsnede