Reconstructie

MEER Onderzoek heeft uitgebreide expertise in het houden van reconstructies op het gebied van verkeersongevallen. Een reconstructie kan duidelijkheid verschaffen indien ter discussie staat of een schadeclaim geheel of gedeeltelijk kan zijn ontstaan bij het gestelde evenement. In veel gevallen volgt op basis van een expertiserapport en een schadeformulier een conclusie. De visie van MEER Onderzoek is dat op basis van dit soort basale informatie geen gefundeerde uitspraak kan worden gedaan. Voor een juiste conclusie is kennis van de constructie en het botsgedrag van de voertuigen noodzakelijk. In dit kader bezoekt MEER Onderzoek veel (internationale) botsproeven en is lid van meerdere organisaties om de vakkennis op een hoogwaardig niveau te houden.

voorkant rechtIndien mogelijk wordt de reconstructie uitgevoerd met de betrokken voertuigen mits nog in beschadigde toestand. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan op basis van foto’s van de beschadigde voertuigen worden gezocht naar goed referentiemateriaal. MEER Onderzoek heeft een omvangrijke eigen database met referentiefoto’s met een meetlat. Hierdoor kan bijvoorbeeld middels een fotoreconstructie worden beoordeeld of de beschadiging vanuit technisch oogpunt te plaatsen is bij het geclaimde evenement.

MEER Onderzoek hecht er veel waarde aan dat schade-experts bij het vaststellen van de hoogte van het schadebedrag aan de voertuigen, foto’s van een goede kwaliteit maken. Dit is een absolute noodzaak als er direct al discussie is over de schade of als de schade-expert bij de inspectie zelf twijfels krijgt! De foto’s dienen minimaal te bestaan uit enkele overzichtsfoto’s vanuit drie verschillende hoeken. Daarna dient een foto gemaakt te worden van de schade waarbij een meetlat met blokmarkering (een zogenaamde E-baak) is geplaatst. Deze foto dient op een zo groot mogelijke afstand gemaakt te worden, waarna met de camera wordt ingezoemd om het voertuig beeldvullend in beeld te krijgen. Hierdoor wordt vervorming van het voertuig door de bolling van de lens (bij een groothoek opname) voorkomen. Daarna kunnen meerdere foto’s van de beschadigingen en macrofoto’s van details worden genomen. De foto’s dienen in een zo groot mogelijke resolutie genomen en bewaard te worden. De foto’s die door schade-experts worden opgeslagen in programma’s als Dispatch en Audatex worden dusdanig gecomprimeerd, dat relevante details niet meer zichtbaar zijn. MEER Onderzoek verzorgt trainingen aan schade-experts om op een (voor de analyse) correctie wijze schades fotografisch vast te kunnen leggen.

E-baak foto

Opdrachtgevers kunnen er ook voor kiezen om bij twijfel aan een ingediende schadeclaim direct MEER Onderzoek in te schakelen voor correcte vastlegging van het schadebeeld, waarbij direct ook met de kleeffolie Spurfix® microscopische sporen kunnen worden afgenomen. Meer informatie over de kleeffolie treft u hier aan.