Introductie

Harold van der Meer richtte in 2014 de praktijk MEER Onderzoek op. Voordien was hij vanaf 1990 werkzaam als onderzoeker bij particuliere onderzoeksbureaus en verzekeraars. Van der Meer is in het bezit van de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgegeven vergunning zoals bedoeld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (POB-1454). De vakkennis wordt bijgehouden door het volgen en organiseren van (internationale) seminars en botsproeven. MEER Onderzoek is lid van de volgende organisaties:

– NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts, branche Toedrachtsonderzoek) en is aangesloten bij Platform Zelfstandig Ondernemer van De Kamer;

– EVU (Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse);

– Gecertificeerd Spurfix-deskundige.

Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer informatie.

Nivre SPURFIX blanco EVU

MEER Onderzoek is gespecialiseerd in microscopisch onderzoek van SPURFIX®-folies. Met SPURFIX®-folies worden sporen van beschadigde voertuigen afgenomen. Die worden vervolgens met een stereomicroscoop onderzocht, waardoor in de meeste gevallen de oorzaak van schade aan de hand van de aangetroffen microsporen kan worden bepaald. Dit zogenaamde SPURFIX®-onderzoek wordt onder meer uitgevoerd bij claims voor het Waarborgfonds, maar ook of partij A inderdaad de schade aan partij B heeft veroorzaakt, is er sprake van schade door aanrijding met een dier etc.

SPURFIX®-onderzoek werd door ons in 2014 in Nederland geïntroduceerd en inmiddels wordt dit onderzoeksmiddel door veel expertise- en onderzoeksbureaus, verzekeraars en gevolmachtigden gebruikt. Voor verdere informatie wordt verwezen naar deze pagina.

MEER Onderzoek is gebonden aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens (AVG). Op deze pagina is informatie over het doel van de verwerking van de persoonsgegevens te vinden en de wijze waarop betrokkene daarin inzage in kan krijgen.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via het informatieformulier.